Bejizga bu ro'yxat biz uchun muhim sanalmaydi. Bularni faqat adabiyotshunoslar uchun deyish xato. Shulardan bittasini, aytaylik "Temur tuzuklari"ni o'qiganlar bo'lsa, ishonchim komilki quyidagi fikrga qo'shiladi.


Bhaumik | Sept 16th, 2012 | 3 Comments | 39 Shares | Tags : Snipp Bootstrap UI growth